Project Description

Francoščina za osnovnošolce
5. stopnja

Pedagoški program - 7. stopnja
Nadaljevalna stopnja.
Učenje jezika z zavedanjem slovničnih struktur in posebnosti jezika na višjem nivoju.
Usvajanje nadaljevalnih slovničnih struktur in pravil. Poudarek je na sistematičnem osvajanju jezikovnih struktur, slovnice in besedišča na nivoju B1.1.. Razvija se vse jezikovne spretnosti: bralno in slušno razumevanje, pisno sporočanje, največji poudarek pa dajemo poznavanje in rabi jezika (razvoj govornih spretnosti).

Svet je naša učilnica!

Učenje jezika je še vedno igrivo, zabavno in sistematično, a hkrati še bolj aktivno in zelo praktično.Tečajniki so že nosilci, ustvarjalci in izvajalci določenih projektov. Poudarek je na rabi že pridobljenega znanja v raznovrstnih realnih situacijah v komunikaciji s tujci z različnih koncev sveta.

20 letne izkušnje
Skupine od 3 do 5 tečajnikov
1 x 2 šol. uri tedensko
Od oktobra do maja
Profesionalni & izkušeni profesorji
Domače vzdušje v centru Ljubljane.
Vpis v tečaje poteka tekom septembra.
Sistematično osvajanje jezikovnih spretnosti do najvišjih mednarodnih certifikatov.
Kakovostno svetovanje pred vpisom.
Obiščite nas in nas spoznajte v živo!
Potrdilo o opravljenem tečaju tudi za najmlajše.
Nazaj na pregled vseh tečajev
Termini in cenik