Jezikovna šola Verba

javno-nastonaje

Reference

 

Življenje piše različne zgodbe. Zgodba o Verbi je povest o dobrih ljudeh, ki preživljajo svoje dni v sproščenem mestu 28 tujih jezikov. Z nostalgičnim pridihom in domačnostjo meščanov nudi topel dom vsem tistim, ki se radi učijo tujih jezikov.

1.5Notranja

Ko boste po štirih mesecih pouka poglavje te zgodbe zaključili v živo, boste del nje postali tudi Vi in se s tem pridružili:
- A BANKA VIPA d.d.
- ABBOTT LABORATORIES
- ADACTA, d.o.o.
- ADRIA AIRWAYS
- AGENCIJA RS ZA PLAČILNI PROMET
- AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR
- AKRAPOVIČ, d.o.o.
- AKTIVA GROUP
- ALPE ADRIA MEDIA MARKETING, d.o.o.
- AMERIŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA
- AMWAY SLOVENIJA
- ARC - KRANJ d.o.o.
- ARHIV RS
- ARNES
- ARXEL d.o.o.
- ARXEL TRIBE, d.o.o.
- AVSTRIJSKO VELEPOSLANIŠTVO
- AVTOMERKUR d.d.
- BANK AUSTRIA d.d.
- BANKA SLOVENIJE
- BANKA VOLKSBANK d.d.
- BAS PRODUCTION d.o.o.
- BDO REVIZIJA d.o.o.
- BIA SEPARATIONS, d.o.o.
- BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
- BEIERSDORF,d.o.o.
- BINDWEED SOUNDVISION, d.o.o.
- BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOO TEHNIKO
- BOJAN JURMAN s.p.
- BOŠTJAN BELIČ, s.p.
- BREST POHIŠTVO, d.o.o.
- BURDA
- CAIB SECURITYS
- CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
- CENTER ZA SLOVENSKO KNJIŽEVNOST
- CRMT d.o.o.
- ČZP VEČER
- DERMATOLOŠKA PISARNA NATAŠA GREBENŠEK
- DIGITAL STUDIO, SLAK, d.o.o.
- DINAR d.o.o.
- DNEVNIK, d.d.
- DONIT TESNIT, d.d.
- DRŽAVNI ZBOR RS
- DUOL d.o.o.
- DZS d.d., IZZAL
- ECONTRADE d.o.o.
- ECOQUEEN, d.o.o.
- EK TEAM, d.o.o.
- ELDRO, d.o.o.
- ELEKTRA PLUS d.o.o.
- ELES, d.d.
- EPIC, d.o.o. POSTOJNA
- EUROLUX, d.o.o.
- FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
- FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
- FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
- FDV
- FILOZOFSKA FAKULTETA, Oddelek za anglistiko
- FMC, d.o.o.
- FORMITAS, d.o.o.
- GA APARATI
- GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA
- GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE
- GOSTINSKO PODJETJE TROJANE
- GRADACTA, d.o.o.
- GRAFIKA 3000, d.o.o.
- GRAFOLOŠKA PISARNA
- GV REVIJE
- HAMEX
- HERMES SOFTLAB, d.d.
- HIDROPLAN, d.o.o.
- HIDROSTISK, d.o.o.
- HILTI SLOVENIJA, d.o.o.
- HIŠA EKSPERIMENTOV
- HOSTNIK Boštjan,dr.med.
- HRANILNO KREDITNA SLUŽBA
- HYPO LEASING, d.o.o.
- IBE, d.d.
- ICP, Inštitut za celulozo in papir
- IKEA
- IMAGO, d.o.o.
- INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN
- INŠTITUT NOVE REVIJE
- INŠTITUT ZA DNK ANALIZO
- INTERBLOCK, d.o.o.
- IR ELECTRONIC, d.o.o.
- ISA.IT, d.o.o.
- ISKRA FERITI, d.o.o.
- ISKRA SISTEMI, d.d.
- ISKRA SYSEN, d.d.
- ISKRA ZAŠČITE d.o.o.
- ISKRATEL, d.o.o.
- IZOLIRKA, d.o.o.
- JUB,d.d.
- KAZINA
- KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA
- KK UNION OLIMPIJA
- KNJIŽNICA OTONA ŽUPANČIČA
- KOGAST GROSUPLJE d.d.
- KOMPAS d.d.
- KOMUNALA PROJEKT d.o.o.
- KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA
- KOVINOPLASTIKA PISKAR MP d.o.o.
- KOVINOPASARSTVO PIRNAT
- KRKA, d.d.
- LANDIS, d.o.o.
- LB LEASING, d.o.o.
- LE - TEHNIKA , d.o.o.
- LEK, d.d.
- LIKO VRHNIKA, d.d.
- LJUBLJANSKA BORZA, d.d.
- LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA
- LOTERIJA SLOVENIJE
- M4M d.o.o.
- MDM, d.o.o.
- MEDIPHARM d.o.o.
- MEDUR, d.o.o.
- MERIT INTERNATIONAL, d.o.o.
- MERITEL, d.o.o.
- METRONIK, d.o.o.
- METROPOLIS MEDIA, d.o.o.
- MICHELIN SLOVENIJA, d.o.o.
- MINISTRSTVO ZA FINANCE, Oddelek za izobraževanje
- MINISTRSTVO ZA FINANCE, Službe generalnega
  sekretarja
- MINISTRSTVO ZA KULTURO
- MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
- MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
- MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
- MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
- MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d.d.
- MOL
- MONDIAL TRAVEL, d.o.o.
- MONETA INVEST d.o.o.
- MORS
- MP SLOVENIJALES, d.d.
- NAMA d.d.
- NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
- NOVICE, d.o.o.
- NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.
- NOVO NORDISK A/S ROSEE
- OBRTNO PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
- ODVETNICA SONJA PUPPIS
- ODVETNICA VLASTA ŽAGAR
- ODVETNIK PETER GORŠE
- ODVETNIŠKA PISARNA KATARINA SIBINČIČ
- ODVETNIŠKA PISARNA NINA DRNOVŠEK
- ORBICO, d.o.o.
- ORTODONTSKA ORDINACIJA REJC - NOVAK METODA
- OŠ KOSEZE
- OŠ PRULE
- OTIUM, d.o.o.
- P&S CAPITAL
- PETROL, d.d.
- POHIŠTVO BREST, d.d.
- PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.
- POZAVAROVALNICA SAVA, d.d.
- PRAVNA FAKULTETA
- PRENOVA GRADBENIK,d.o.o.
- PROPIAR d.o.o.
- PGD, d.o.o.
- PRONEON, d.o.o.
- PROREKLAM EUROPLAKAT, d.o.o.
- PUBLICUS, d.o.o.
- PUBLIUNA, d.o.o.
- RADIO CENTER
- REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, OBMOČNA    ENOTA LJUBLJANA
- SANOLABOR, d.d.
- SATURNUS AVTOOPREMA, d.o.o.
- SATURNUS EMBALAŽA d.d.
- SCHENKER & Co. AG PODRUŽNICA LJUBLJANA
- SCHOENHERR, d.o.o.
- SEMKOL d.o.o.
- SEPRI d.o.o.
- SKB BANKA, d.d.
- SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
- SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
- SLOVENSKA ZADRUŽNA KMETIJSKA BANKA
- SLUŽBA VLADE ZA EVROPSKE ZADEVE
- SONNENKRAFT
- SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA
- SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA
- STRABAG, d.o.o.
- STUDIO MARKETING JWT
- STUDIO MODERNA, d.o.o.
- SUN ROLLER ADRIATICA
- SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE, d.d.
- ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE
- ŠKL
- ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI
- TERMOŠPED, d.o.o.
- TOBAČNA LJUBLJANA, d.o.o.
- TOYOTA ADRIA
- TRGOVSKO PODJETJE KEMOPLAST, d.o.o.
- UNICOMMERCE d.o.o.
- UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
- URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE
- URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO
- URBANISTIČNI INŠTITUT RS
- VETERINARSKA FAKULTETA
- VODNIKOVA ZALOŽBA
- VOLKSBANK
- VILBOSS, d.o.o.
- VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
- VLADA RS, SERVIS SKUPNIH SLUŽB, LOGISTIKA
- VLADA RS, URAD PREDSEDNIKA VLADE
- VPK, d.o.o.
- WRIGLEY d.o.o.
- WÜRTH, d.o.o.
- ZASLON, d.o.o.
- ZAVOD ZA OBVEZNE REZERVE NAFTE IN NJENIH   DERIVATOV
- ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
- ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE
- ZLATARNA CELJE