Jezikovna šola Verba

Pogosta vprašanja

Otroci katere starosti se že lahko vključijo na Verbine otroške jezikovne tečaje?

Na Verbine otroške jezikovne tečaje se lahko vključijo otroci starosti od treh let naprej.

Katera so najprimernejša leta za vključitev otroka v jezikovni tečaj?

Po naših izkušnjah po dopolnjenem tretjem letu starosti nikoli ni prezgodaj za vključitev otroka v jezikovni tečaj, če je le otrok relativno samostojen in vodljiv. Vsekakor pa svetujemo vključitev v jezikovni tečaj še pred začetkom obiskovanja redne šole.

Kdaj svetujete, da je primerno da se otrok začne učiti še dodatni (drugi) tuj jezik?

Svetujemo, da se otrok začne s prvim tujim jezikom spoznavati preko jezikovnega tečaja pri starosti 3-4 let, z drugim tujim jezikom pa nekje ob začetku obiskovanja osnovne šole.

Koliko let že izvajate na Verbi otroške jezikovne tečaje?

Otroške jezikovne tečaje izvajamo na Verbi neprekinjeno že od leta 1998.

Kakšen je dolgoročen cilj obiskovanja Verbinih otroških jezikovnih tečajev?

Cilj Verbinih otroških jezikovnih tečajev je pripeljati otroka na dolgi rok do standardov znanja, s katerimi pridobi jezikovne kompetence za samozavestno in sproščeno rabo tujih jezikov v vsakodnevnih privatnih in poslovnih okoliščinah in ob tem pridobi ustrezne certifikate za konkurenčno kandidiranje za vpis na mednarodne izobraževalne ustanove in potegovanje za delovna mesta v mednarodnih poslovnih okvirih.

Kako poteka pouk pri Verbinih otroških jezikovnih tečajih?

Na Verbi obiskujejo otroci tečaje v sklopu majhnih skupin, ki štejejo od tri do pet učencev. Skupine so oblikovane glede na starost otrok in njihovo predznanje, pri pouku pa otroci sistematično razvijajo ustrezne jezikovne spretnosti. Pri predšolskih otrocih je poudarek na razvijanju slušnega razumevanja, spontanemu odzivanju na jezik, oblikovanju osnovnega besednega zaklada, ustrezni izgovorjavi in načinih dela, ki otroke navdušijo in zasejejo seme za igrivo druženje s tujim jezikom na dolgi rok. Pri učencih nižjih razredov osnovne šole dodamo še pisno izražanje in bralno razumevanje, učenci druge triade pa poleg naštetih jezikovnih spretnosti sistematično spoznavajo še slovnične strukture. Skozi leta učenja naravno prihaja do vedno večjega poudarka na razvijanju govornega izražanja, tako da so izkušeni Verbini učenci iz razredov tretje triade za svojo starost že zelo spontani in samozavestni pri praktični rabi tujega jezika v vseh smereh.

Ali naj otrok v letih, ko začnejo s poukom angleškega jezika tudi v redni šoli, s tečajem na Verbi raje zaključi in se vpiše v tečaj drugega tujega jezika?

Nikakor, učenje angleškega jezika na Verbi in v redni šoli se po naših dolgoletnih izkušnjah odlično dopolnjuje in prepleta, tako da predstavlja idealno kombinacijo osvajanja tujega jezika. Na Verbi usmerjamo poudarek k praktični rabi jezika preko intenzivnega spodbujanja govornega izražanja in spontanega razvijanja slušnega razumevanja. Pouk poteka namreč v majhnih skupinah, ki štejejo le tri do pet učencev, tako da so učenci zares aktivno vpeti v komunikacijski pristop in pridobijo skozi leta veliko samozavesti in »kilometrine« za sproščeno sporazumevanje. Verbini mednarodni programi so seveda usklajeni z evropsko jezikovno lestvico, kar pomeni, da učenci v sklopu Verbinega pouka uravnoteženo razvijajo tudi spretnosti pisnega izražanja, bralnega razumevanja in slovničnih struktur, ki pa so seveda močneje zastopane tudi v redni šoli, tako da se na tem področju delo idealno dopolnjuje. Zato vsekakor svetujemo sistematično obiskovanje Verbinih tečajev angleškega jezika skozi vsa osnovnošolska leta, vse do pridobitve najvišjih mednarodnih certifikatov v obdobju obiskovanja srednje šole. V obdobju prve triade tako svetujemo raje začetek obiskovanja drugega tujega jezika in v obdobju druge triade še tretjega tujega jezika.

Kdaj je možno otroka vpisati v jezikovni tečaj in kako poteka logistika tečaja?

Redni vpis v otroške jezikovne tečaje poteka od zadnjega tedna v avgustu do konca septembra, ko opravljamo tudi brezplačna svetovanja in preverjanja predznanja za vključitev v ustrezno stopnjo programa. Predhodne rezervacije je možno opraviti tudi že konec maja in tekom junija, ko pripravljamo urnik za novo šolsko leto. V začetku oktobra začenjamo s tečaji, ki se zaključijo v maju. Tečaji potekajo dvakrat tedensko po eno šolsko uro ali enkrat tedensko po dve šolski uri v popoldanskih terminih. Pouk se izvaja na Verbini lokaciji v središču Ljubljane, na Cankarjevi cesti 10, v neposredni bližini ljubljanske Opere.

Ali otroku učenje tujega jezika na Verbi pomaga pri učenju tujega jezika v redni šoli?

Otroci, ki se vključijo v Verbin izobraževalni proces dovolj zgodaj, tj. v predšolskih letih, v redni šoli z jeziki praviloma nimajo težav oziroma bolje povedano, v redni šoli večinoma blestijo, pri pouku so zelo samozavestni, igrivi, aktivni, spontani in sproščeni ter temu primerne so tudi ocene, za katere pa se je potrebno kljub vsemu še vedno dovolj potruditi tudi z domačimi nalogami in učenjem. V srednješolska leta Verbini učenci prinesejo odlično znanje, ki ga najbolj vztrajni oplemenitijo tudi z mednarodnimi certifikati, po zelo dobro opravljeni maturi pa so neredki, ki pot nadaljujejo še s študijem izbranega tujega jezika ali pa akademsko pot nadaljujejo na eni izmed tujih univerz.

Koliko tujih jezikov poučujete na Verbi ?

Na Verbi poučujemo 28 tujih jezikov. Večina tečajev poteka v majhnih skupinah, pomemben delež predstavljajo tudi individualni jezikovni tečaji in tečaji v paru, organiziramo pa lahko tudi jezikovne tečaje za zaključene skupine.

Ali lahko otrok na začetku samo malo poizkusi na tečaju, da bomo sploh videli, če ga zanima?

Znanje jezikov je v današnjem svetu prevelik izziv in priložnost, da bi na tem področju samo poskušali. Jezikovna šola Verba je že od 1998 zaupanja vreden partner številnim staršem, zato je predvsem pomembno, da je vključitev otrok v Verbine tečaje strateška odločitev celotne družine. Na pot osvajanja jezika se naj stopi dovolj zgodaj in na dolgi rok ter ne pozabimo na staro ljudsko modrost, ki pravi: Ne pričakuj sence od včeraj zasajenega drevesa. Pot do najvišjih standardov znanja, kamor smo skupaj namenjeni, lahko primerjamo s pretečenim maratonom, ki zahteva veliko priprav, sodelovanja, sistematičnosti, odprtosti za svetovanje, vztrajnosti, na poti se doživi veliko lepega, gotovo pa pridejo tudi kakšni krizni trenutki, ki na preizkus postavijo starševsko odločnost, osredotočenost, zaupanje, potrpežljivost in pripravljenost za sodelovanje. Po naših dolgoletnih izkušnjah času setve vedno sledi tudi čas žetve, samo vztrajati je treba

Ali organizirate za Verbine učence še kakšne ostale aktivnosti poleg jezikovnih tečajev?

Verbini jezikovni tečaji predstavljajo seveda središče našega delovanja, v času šolskih počitnic pa učence razvajamo z edinstvenimi Počitnicami pri Nini in Primožu. Gre za tradicionalne Verbine jezikovno-športno-tematske programe, ki jih za vse osnovnošolce že od 1997 pripravljamo v Ljubljani in atraktivnih lokacijah po Sloveniji in ponujajo neprecenljivo izkušnjo iz sveta praktične rabe tujih jezikov, ukvarjanja s številnimi športi, sproščenega druženja, zabave in razvijanja samostojnosti. Poleg jezikovnih programov in aktivnih počitnic lahko Verbini učenci v »domačem« okolju obiskujejo tudi Verbino šolo javnega nastopanja, spoznavajo preko 30 športov na Verbinem programu Športni multipraktik, priredimo jim nepozabno rojstnodnevno zabavo, nas obiščejo s svojim razredom na enem od kulturnih dnevov ali se udeležijo katerega od zabavnih dogodkov, ki jih Verba izvede tekom šolskega leta.

starine kolaž

Nahajate se: Jezikovni tečaji za otroke Pogosta vprašanja